บ้านแม่จันใต้

Mae Jan Tai

บ้านแม่จันใต้เป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยภูเขา  ป่าใม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นหมู่บ้านที่ปลูกกาแฟออแกนิค ที่มีรสชาติดี ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน และยังมีประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าที่มีการสืบทอดมายาวนาน

จุดเด่นของบ้านแม่จันใต้

ร่วมสัมผัสกระบวนการผลิตกาแฟมีรสชาติดี และวิถีการดำรงชีวิตและประเพณีวัมนธรรมชนเผ่าที่สืบทอดกันมายาวนาน

สนใจเข้าชมและพักที่ชุมชนบ้านแม่จันใต้ ติดต่อได้ที่

นายสันติกุล  จือปา  โทรศัพท์ 090-475-9288 ที่อยู่ 138 ม.25 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
นายธีตา  จือปา       โทรศัพท์ 081-867-8820 ที่อยู่  128 ม.25 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

หรือติดต่อสอบถามข้อมูล ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ตำบลท่าก๊อ 053-724-217 ต่อ 112